in

วิธีปิดหน้า Google Assistant ไม่ให้เด้งขึ้นมา

1 : ปิดเฉพาะการเรียกด้วยเสียง เรายังสามารถกด Home ค้างเพื่อเรียกใช้งาน Google Assistant ได้อยู่

  1. เปิด Google Assistant ขึ้นมาด้วยการกดปุ่ม Home ค้าง แล้วกดที่รูปเข็มทิศมุมบนขวามือ
  2. กดเมนู 3 จุดมุมบนขวามือแล้วเลือก การตั้งค่า > Assistant > โทรศัพท์ > แล้วปิด “การเข้าถึงด้วย Voice Match”

2 : ปิด Google Assistant อย่างถาวร ทำอย่างไรก็เรียกไม่ได้

  1. ไปที่ ตั้งค่า > แอป > แอปค่าเริ่มต้น > การช่วยเหลือและการป้อนข้อมูลเสียง
  2. ตรง แอปผู้ช่วย ให้เลือกเป็น “ไม่มี”

What do you think?

Written by SnookerMaN

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

วิธีเอานับก้าวออกจากหน้าจอล็อกสกรีน

Huawei Mate 20 Series อัปเดตใหม่ แยกโหมด Super Macro มาเป็นโหมดแยก เข้าถึงง่ายขึ้น