in

วิธีเอานับก้าวออกจากหน้าจอล็อกสกรีน

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Huawei หลายรุ่นมาพร้อมฟีเจอร์นับจำนวนก้าวบนหน้าจอล็อกสกรีน แต่หลายคนที่ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์อาจจะรู้สึกรำคาญสายตา มาดูวิธีการเอาออกกันครับ

EMUI 9.0 ลงมา

ไปที่ ตั้งค่า > ความปลอดภัย & ความเป็นส่วนตัว > การล็อคหน้าจอ & รหัสผ่าน แล้วไปปิด แสดงการนับก้าวบนหน้าจอล็อก

EMUI 9.1

สำหรับ EMUI 9.1 มีให้เลือก 2 วิธี

วิธีที่ 1 : เปลี่ยนมาใช้ธีมที่ไม่แสดงร้ับก้าวบนหน้าล็อกสกรีน เช่น ธีม Nova

วิธีที่ 2 : ถอนการติดตั้งแอป “สุขภาพ” โดยไปที่ ตั้งค่า > แอป > แอป > สุขภาพ > ถอนการติดตั้ง

What do you think?

Written by SnookerMaN

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

วิธีตั้งค่าให้สมาร์ทโฟน Huawei มีเลขบอกจำนวนการแจ้งเตือนที่ไอคอน

วิธีปิดหน้า Google Assistant ไม่ให้เด้งขึ้นมา